Jakich marzeń nie spełniamy?


Fundacja Mam Marzenie nie spełnia marzeń, gdy:

a) uzna, że są one nieodpowiednie do wieku i stanu zdrowia dziecka;

b) ich realizacja naraża Fundację na niewspółmierne ryzyko odpowiedzialności cywilnej;

c) nie mogą być spełnione z przyczyn obiektywnych;

d) według wolontariuszy zostały one zasugerowane przez osoby trzecie;

e) dziecko miało już spełnione marzenie przez Fundację Mam Marzenie.

Fundacja nie spełnia marzeń dotyczących:

a) podjęcia terapii medycznej, opłaceniu usług medycznych, dostarczenia sprzętu medycznego, środków transportu do i z ośrodków leczniczych, rehabilitacyjnych;

b) posiadania broni, amunicji, środków wybuchowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, jego rodziny lub otoczenia;

c) posiadania dużej ilości przedmiotów tego samego rodzaju (tzw. łańcuszek listowy lub mailowy);

d) otrzymania przez dziecko pojazdu mechanicznego, tj.: samochodu, motocykla, gokarta, skutera, skutera wodnego, skutera śnieżnego, łodzi motorowej, pojazdu latającego, pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym, przyczepy campingowej – wyjątek stanowią zabawki na akumulator przeznaczone dla małych dzieci;

e) utworzenia podmiotu gospodarczego, prowadzenia działalności gospodarczej. Zasada ta nie dotyczy marzenia, którym jest wcielenie się dziecka na jeden dzień w rolę osoby, która taką działalność prowadzi;

f) przyjęcia do szkoły lub na uczelnie, opłaty za czesne w szkole lub innej instytucji;

g) przekazania gotówki, spłaty długu lub pożyczki, zakupu papierów wartościowych;

h) zakupu zwierzęcia, które nie jest powszechnie uważane za zwierzę domowe;

i) zmiany miejsca zamieszkania dziecka i jego rodziny;

j) dokonania generalnego remontu obecnego mieszkania, budowy lub przebudowy domu, mieszkania. Budowy basenu, boiska, stadionu, sali sportowej.Na podstawie art. 7 Regulaminu Fundacji Mam Marzenie.